Handledare till Medborgarskolan Västerås

Om jobbet

Medborgarskolan i Västerås erbjuder sedan 2017 arbetsträningsplatser för personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin hos Arbetsförmedlingen. I vår verksamhet arbetar vi mycket med att skapa en trygg och inkluderande vardag med fasta rutiner och att åter få befinna sig i ett socialt sammanhang. I den miljön möjliggörs insatser för att stödja individen att i sin egen takt kunna förbereda sig för kommande återinträde i arbetslivet. För målgruppen nyanlända är det viktigt att få en förståelse för hur det fungerar på en svensk arbetsplats, våra sociala koder samt att få möjlighet att automatisera det svenska språket. Vi tror att personer som arbetstränat hos oss i olika grad kommer att ha stärkts som individer, återfått en identitet i arbetslivet och förstärkt eller utvecklat olika generella kompetenser som är av stor vikt för ett inträde eller återinträde i arbetslivet.


Arbetsuppgifter

Vi ser med glädje att vår verksamhet utvecklas och att vi därför behöver förstärka arbetsteamet med ytterligare handledare. Som handledare hos oss ansvarar du för att planera och arbetsleda den dagliga verksamheten tillsammans med dina handledarkollegor. Stor del av arbetet består i att arbeta med personer som behöver olika typer av stöttning för att öka sina möjligheter att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Vidare består arbetet i att organisera och genomföra kompetenstärkande aktiviteter så som svenska och data, planering av studiebesök, arbetsträning och friskvårdsaktiviteter. I arbetet ingår även att delta i det gemensamma verksamhetsutvecklingsarbetet samt vara behjälplig för övriga på arbetsplatsen förekommande arbetsuppgifter vid behov.


Anställningsvillkor

Tjänsten är en projektanställning på 1 år med möjlighet till förlängning. Placering är Medborgarskolans verksamhetslokaler i Västerås.
Varmt välkommen med din ansökan i vår ansökningsportal, medborgarskolan.se/jobb, senast den 11 februari.
Kontaktuppgifter
Ingela Berggren, regionchef, tfn 010 15 75 200


Om den sökande

Vi söker dig som kan arbeta självständigt och som har ett stort intresse för, och gärna erfarenhet av, att arbeta med människor med olika bakgrund. Ett pedagogiskt förhållningssätt och ett respektfullt bemötande mot människor är viktiga egenskaper. Som handledare är det viktigt att kunna inta en tydlig ledarroll och kunna se till den enskilde individens behov.


Om arbetsgivaren

Medborgarskolan skapar mötesplatser för dig som söker kunskap, utveckling och upplevelser. Vår verksamhet inspirerar till lustfyllt och livslångt lärande. Våra kärnvärden är individen i centrum, utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.

Medborgarskolan är indelad i åtta regioner. Medborgarskolan Mälardalen är en ideell förening som bedriver förutom traditionell folkbildning i egen regi och även på uppdrag av arbetsförmedlingen samt företagsutbildning. Medborgarskolan Mälardalen omfattar Sörmlands, Västmanlands samt Uppsala län och har idag sex lokalkontor.


Företag:
Medborgarskolan Mälardalen
Kategori:
Chefer och verksamhetsledare
Ort:
Västerås
Sista ansökningsdag:
2018-02-11

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn

Läs mer och ansök här